h

Nieuws van de afdeling

21 december 2006

Schriftelijke vragen BAM-terrein in de spoorzone

Tijdens het wijkplatform in Hanzeland en bij het wijkplatform in de Veerallee, is er door de wijkwethouders gemeld dat het college bezig is met het (her)ontwikkelen van een visie op de spoorzone. In de Zwolse Courant van 14 december is hier ook over bericht. Het college heeft besloten om een uitzondering te maken voor het BAM-terrein. De voorgenomen plannen behelzen studentenhuisvesting, kantoren en mogelijk een hotel.

Lees verder
18 december 2006

Schriftelijke vragen stoppen uitzetten van (ex-)asielzoekers

Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) heeft de gemeenten in Nederland een dringend verzoek gedaan naar aanleiding van de brief van minister-president Balkenende.

Lees verder
10 december 2006

Motie Meldpunt Betalingsachterstanden

De SP will dat de wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Meldpunt Betalingsachterstanden in het leven te roepen. Bedrijven en organisaties kunnen klanten met betalingsachterstanden daar aanmelden. Afhankelijk van het soort problemen, schakelt het Meldpunt een schuldhulpverleningsinstantie in die de klant begeleidt. Met name op het gebied van privacy zal hier onderzoek naar moeten worden gedaan.

Lees verder
10 december 2006

Amendement opnemen programma voor jongeren

De SP vindt dat juist door een goede (preventieve) schuldhulpverlening jongeren in de toekomst veel problemen kan worden bespaard. De SP pleit daarom voor het opnemen van een speciaal programma voor jongeren, waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een budgetcursus specifiek gericht op jongeren, het instellen van leningen voor jongeren met een borgstelling en een uitgestelde aflossing, uitbreiding van de budgetadviesgesprekken en een uitbreiding van het project ‘Elk kind telt mee’.

Lees verder
5 december 2006

De Derde Kamer zoekt ú!

U volgt het nieuws uit het buitenland. U schrikt soms van de bittere armoede die u daar ziet. U bent aangenaam verrast door succesvolle ondernemers en uitvinders uit arme landen. Bij grote rampen als de Tsunami of de aardbeving in Pakistan geeft u graag een beetje geld. Maar u weet ook dat structurele veranderingen nodig zijn om de derde wereld blijvend uit de armoede te helpen. Veranderingen in ontwikkelingslanden maar ook veranderingen in Nederlands en Europees beleid. Daarom bent u geschikt voor De Derde Kamer.

Lees verder
3 december 2006

Schriftelijke vragen afsluiten zorgverzekering

In een uitzending van EénVandaag d.d. 28 november j.l., werd aan de orde gesteld dat veel mensen die niet verzekerd zijn voor ziektekosten. Het gaat hierbij met name om thuis- en daklozen e.d. Deze sociaal kwetsbare groep heeft in 2006 de premie niet kunnen betalen door geen inkomsten of een te hoge schuldenlast. In het programma werd duidelijk dat als men zich per 1 januari 2007 wil verzekeren een bedrag van 1377 euro moet betalen alvorens verzekerd te worden. Dit bedrag is een betaling van achterstallige premie van 90 euro per maand over 2006 en een boete van 297 euro Voor mensen uit deze sociaal kwetsbare groep is dit onmogelijk te betalen, tenzij zij zich diep in de schulden steken of hun schuldenlast nog groter wordt. Als men dit bedrag niet kan betalen wordt men ook niet verzekerd. Deze mensen hebben daardoor ook geen recht meer op geneeskundige zorg of hulp. De ontoereikendheid van de nieuwe zorgverzekering voor deze groep burgers wordt op deze manier verplaatst naar de spreekkamer van de arts of de eerste hulppost van een ziekenhuis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier