h

Nieuws van de afdeling

30 oktober 2006

Motie garanties voor personeel Icare

De SP-fractie heeft naar aanleiding van de berichtgeving rond de aanbesteding van de WMO besloten tot het aanvragen van een interpellatiedebat. De gevolgen voor de betrokken organisaties, haar medewerkers en de zorgvragers zijn enorm. Wij vragen ons af of het college alle gevolgen heeft voorzien én ingecalculeerd toen zij deze beslissing nam.

Lees verder
30 oktober 2006

Mondelinge vragen Hedon

De SP is altijd enthousiast geweest over Hedon. Dit poppodium is naar onze mening één van de promotors als het gaat om bekendheid van Zwolle.
Hedon was twee achtereenvolgende jaren het best bezochte B-podium van Nederland en inmiddels gepromoveerd tot het A-status. In 2005 werd Hedon zelfs door de Vereniging Nederlandse Poppodia uitgeroepen tot ‘Beste Poppodium’. Popbands die in het verleden in Hedon hebben gespeeld en nu gearriveerd zijn komen graag terug naar Zwolle.

Lees verder
27 oktober 2006

Motie uitsluiting Icare bij aanbesteding Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

In de Stentor van donderdag 12 oktober 2006 en vrijdag 13 oktober 2006 lazen wij dat er grote onrust heerst bij Icare en de medewerkers. Dit omdat het college heeft besloten Icare de thuiszorg niet te gunnen, met alle gevolgen van dien voor de medewerkers.

Lees verder
18 oktober 2006

Schriftelijk vragen collectieve zorgverzekering

In 2006 is er een collectieve zorgverzekering afgesloten met Groene Land Achmea, zodat inwoners van de gemeente Zwolle die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 105% van de geldende bijstandsnorm zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. In dit collectieve contract tussen de gemeente Zwolle en Groene Land Achmea wordt gedurende 12 maanden een vaste premie gehanteerd voor de basisverzekering zonder eigen risico en de premie voor de Beter AF Plus Polis 3 sterren. Ook is er door Groene Land Achmea een bedrage van € 60.000 aan de gemeente Zwolle verstrekt. Dit bedrag is, op voordracht van het college, door de raad bestemd voor voorlichting op scholen om vetzucht bij jongeren te voorkomen.

Lees verder
16 oktober 2006

Schriftelijke vragen aanbesteding WMO

In de Stentor van donderdag 12 oktober 2006 en vrijdag 13 oktober 2006 lazen wij dat er grote onrust heerst bij Icare en de medewerkers.
Dit omdat uw college heeft besloten Icare de thuiszorg niet te gunnen, met alle gevolgen van dien voor de medewerkers. Tevens lazen wij dat uw college heeft gekozen voor de verhouding 60% prijs en 40% kwaliteit, terwijl in de Raadswerkgroep WMO juist anders is toegezegd, namelijk 60% kwaliteit en 40% prijs. Dit om kwaliteit van zorg voor de cliënten te waarborgen. De SP is van mening dat de kwaliteit in de thuiszorg voorop moet staan. Het gaat om zorg aan een groep kwetsbare Zwollenaren. Dat mag wat betreft de SP geld kosten.

Lees verder
16 oktober 2006

Grijs op Reis in Westenholte

SP Zwolle hield afgelopen zaterdag nog 1 keer de Grijs op Reis actie. Dit maal in de wijk Westenholte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier