h

Nieuws van de afdeling

3 november 2006

Schriftelijke vragen over besluitvorming nieuwe speelautomatenhal

In de Stentor van woensdag 1 november 2006 stond een artikel over de studie ‘De lokale speelruimte van amusementscentra’ van de Vrije Universiteit van Amsterdam. In dit artikel concluderen de schrijvers dat de gemeente het probleem van de gokverslaving duidelijk heeft onderschat. ‘De toenmalig verantwoordelijk wethouder Jaap Hagedoorn wekte de indruk het probleem te bagatelliseren’, zo schrijft men.

Lees verder
30 oktober 2006

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

Maandagavond demonstreerden zeker driehonderd werknemers uit de thuiszorgsector op het Grote Kerkplein. Een uur voor de raadsvergadering zou beginnen verzamelden zij zich voor het stadhuis in oranje jasjes en met allerlei spandoeken. Reden tot deze demonstratie, de meest massale Zwolse demonstratie sinds tijden, was de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Lees verder
30 oktober 2006

Motie garanties voor personeel Icare

De SP-fractie heeft naar aanleiding van de berichtgeving rond de aanbesteding van de WMO besloten tot het aanvragen van een interpellatiedebat. De gevolgen voor de betrokken organisaties, haar medewerkers en de zorgvragers zijn enorm. Wij vragen ons af of het college alle gevolgen heeft voorzien én ingecalculeerd toen zij deze beslissing nam.

Lees verder
30 oktober 2006

Mondelinge vragen Hedon

De SP is altijd enthousiast geweest over Hedon. Dit poppodium is naar onze mening één van de promotors als het gaat om bekendheid van Zwolle.
Hedon was twee achtereenvolgende jaren het best bezochte B-podium van Nederland en inmiddels gepromoveerd tot het A-status. In 2005 werd Hedon zelfs door de Vereniging Nederlandse Poppodia uitgeroepen tot ‘Beste Poppodium’. Popbands die in het verleden in Hedon hebben gespeeld en nu gearriveerd zijn komen graag terug naar Zwolle.

Lees verder
27 oktober 2006

Motie uitsluiting Icare bij aanbesteding Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

In de Stentor van donderdag 12 oktober 2006 en vrijdag 13 oktober 2006 lazen wij dat er grote onrust heerst bij Icare en de medewerkers. Dit omdat het college heeft besloten Icare de thuiszorg niet te gunnen, met alle gevolgen van dien voor de medewerkers.

Lees verder
18 oktober 2006

Schriftelijk vragen collectieve zorgverzekering

In 2006 is er een collectieve zorgverzekering afgesloten met Groene Land Achmea, zodat inwoners van de gemeente Zwolle die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 105% van de geldende bijstandsnorm zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. In dit collectieve contract tussen de gemeente Zwolle en Groene Land Achmea wordt gedurende 12 maanden een vaste premie gehanteerd voor de basisverzekering zonder eigen risico en de premie voor de Beter AF Plus Polis 3 sterren. Ook is er door Groene Land Achmea een bedrage van € 60.000 aan de gemeente Zwolle verstrekt. Dit bedrag is, op voordracht van het college, door de raad bestemd voor voorlichting op scholen om vetzucht bij jongeren te voorkomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier