h

Nieuws van de afdeling

24 september 2006

Tweede eervolle vermelding SP-lid Nan Zalm bij uitreiking Vredesprijs 2006

In het kader van de week van de vrede werd in Zwolle voor de tweede keer de prijs van de vrede uitgereikt. Dit gebeurde op woensdagavond 20 september om 20.00 uur in het Stadhuis. Een initiatief van COS Overijssel in samenwerking met de gemeente Zwolle, vertegenwoordigd door wethouder Peter Pot.

Lees verder
24 september 2006

Grijs op reis actie tijdens sportieve opening sportveld Indische buurt

Afgelopen zaterdag ging SP Zwolle nogmaals de straat op om actie te voeren voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Ditmaal in de Indische buurt waar het gerenoveerde sportveldje aan de Bankastraat opnieuw in gebruik werd genomen.

Lees verder
22 september 2006

Beantwoording vragen SP over tolheffing

Eerder deze maand vernam de SP dat het college een onderzoek wil laten uitvoeren naar tolheffing binnen de ring van Zwolle. Doel van de tolheffing is om sluipverkeer van bezoekers terug te dringen en wildparkeerders uit de Zwolse woonwijken binnen de ring te weren. De SP fractie is geen voorstander van het ongebreideld toenemen van het autoverkeer en stelde het college een drietal schriftelijke vragen. Hieronder treft u de beantwoording van artikel 44 vragen van de SP aan ten aanzien van de tolheffing. De vragen worden vermeld en daaronder is het antwoord van het College aangegeven.

Lees verder
20 september 2006

Sportieve opening in Indische buurt

Op zaterdag 23 september wordt het gerenoveerde sportveldje aan de Bankastraat opnieuw in gebruik genomen. Om 11.00 uur vindt de officiële handeling plaats, waarna er tal van sportactiviteiten zijn. Zo zal een team van gemeenteraadsleden het opnemen tegen een team met buurtbewoners in een volleybalwedstrijd.

Lees verder
19 september 2006

Mondelinge vragen urgentie bij woningtoewijzing

De SP fractie werd op de hoogte gesteld van de volgende situatie. Een van oorsprong Irakees gezin besloot terug te keren naar het land van herkomst in de hoop een nieuwe toekomst op te bouwen. Echter, al snel bleek dat de situatie zoals zij indertijd het land hadden verlaten, nog steeds aan de orde was. De veiligheid van het gezin kon niet worden gegarandeerd, vandaar dat zij besloten terug te keren naar Nederland. Geen probleem zou je denken, want een Nederlands paspoort hadden zij al op zak.
Omdat zij huis en haard hadden achtergelaten bij hun vertrek, kwamen ze bij terugkomst terecht in de crisisopvang van het Leger des Heils. De familie vroeg vervolgens urgentie aan bij de woningcorporatie, maar kreeg te horen dat urgentie niet aan de orde is als je een dak boven je hoofd hebt.

Lees verder
18 september 2006

Regioconferentie heeft niveau

Zaterdag 16 september werd in Arnhem een regioconferentie georganiseerd voor de afdelingen in Overijssel en Gelderland. Belangrijke onderwerpen
als het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kieslijst werden besproken. Afdeling Zwolle zette de procedure t.a.v. de totstandkoming van de kieslijst tijdens het congres op de agenda.

Lees verder

Pagina's

U bent hier