h

Nieuws van de afdeling

13 september 2006

Schriftelijke vragen over mogelijke tolheffing

In de Stentor las de fractie van de SP dat het college een onderzoek wil laten uitvoeren naar tolheffing binnen de ring van Zwolle. Doel van de tolheffing is om sluipverkeer van bezoekers terug te dringen en wildparkeerders uit de Zwolse woonwijken binnen de ring te weren. Onze eerste reactie was er één vol ongeloof: het lijkt wel of het college onze stad gelijk wil stellen aan steden zoals Londen of Stockholm. De tweede reactie was genuanceerder: het lijkt erop dat de autobezitter tegenwoordig vogelvrij is verklaard.

Lees verder
7 september 2006

Landelijk verkiezingsprogramma vastgesteld

6 september was een belangrijke dag voor de Zwolse SP-leden. Tijdens een extra algemene ledenvergadering konden leden meepraten en meebeslissen over het landelijke conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst. En de vertegenwoordigers werden gekozen die namens de afdeling tijdens het congres op 7 oktober de Zwolse standpunten zullen vertegenwoordigen. Er waren vooraf een flink aantal wijzigingsvoorstellen ingediend.

Lees verder
12 augustus 2006

Grijs op Reis tijdens straatfestival

Vrijdagavond voerde de SP in Zwolle actie voor gratis openbaar vervoer in trein en bus voor 65 plussers. De afdeling deed mee met deze landelijke actie 'Grijs op Reis’ van het SP Ouderenplatform. SP Zwolle ging de straat op vanaf 19.00 uur. Niet toevallig begon toen net het Straatfestival in de Zwolse binnenstad, dus veel Zwollenaren op de been die we konden vragen een handtekening te zetten voor het verbeteren van de mobiliteit van ouderen.

Lees verder
9 augustus 2006

SP Zwolle voert actie Grijs op Reis: gratis openbaar vervoer voor 65+

De SP afdeling in Zwolle organiseert a.s. vrijdagavond tijdens het Stratenfestival een actie. De afdeling doet mee met de landelijke actie van het SP Ouderenplatform ‘Grijs op Reis’ voor gratis openbaar vervoer in trein en bus voor 65 plussers.

Lees verder
28 juli 2006

Schriftelijke vragen Wet Sociale Werkvoorziening

Op 1 januari 2007 is het de bedoeling dat de tweede fase van de modernisering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) wordt doorgevoerd. De eerste fase van de modernisering van de WSW is in 2004 van start gegaan. Per 1 januari 2005 is de indicatiestelling overgedragen aan het CWI. In de tweede fase wil het kabinet bevorderen dat in de sociale werkvoorziening meer mensen werkzaam zijn bij gewone werkgevers in plaats van bij de reguliere sw-bedrijven.

Lees verder
21 juli 2006

SP start nieuwe campagne: NU SP

De SP heeft dinsdagnacht posters ‘NU SP’ geplakt in en rond de binnenstad. Met de posters roept de afdeling de mensen in de stad op dat het nu écht tijd is om te kiezen voor de SP. Na de diverse kabinetten Balkenende is het NU tijd voor een socialere samenleving, waar niet het geld de boventoon voert. Maar waar mens, dier en natuur samen de leidende richting zijn voor de keuzes die gemaakt worden in de politiek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier