h

Nieuws van de afdeling

11 januari 2007

Tweede-Kamerlid Paulus Jansen komt naar energiedebat op 14 februari

Paulus JansenHet SP standpunt met betrekking tot kernenergie versus alternatieve energie zal op 14 februari worden verdedigd door Paulus Jansen. Paulus Jansen (1954, Utrecht) kwam 22 november in de Tweede Kamer. Van origine bouwkundige, maar was ook beleidsmedewerker van de Tweede-Kamerfractie en voorzitter van de gemeenteraadsfractie in Utrecht. Van 2003 tot 2005 was Paulus algemeen secretaris van de SP.

> Hij schrijft vandaag op zijn weblog: Inwoners Europa nog steeds tegen kernenergie.

Lees verder
9 januari 2007

Politieke debatavond alternatieve energie versus kernenergie

De SP in Zwolle organiseert op woensdag 14 februari een debatavond over energie. Welke (politieke) keuzes moeten we maken voor de nabije toekomst als het gaat om energie. Op de avond staan de alternatieven voor energiewinning uit fossiele brandstoffen centraal, waarbij deskundigen op het gebied van duurzame energie en van kernenergie alle voor- en nadelen uiteenzetten.

Lees verder
8 januari 2007

Verzoek aan de raad tot behandeling raadsbrief Begeleid wonen Leger de Heils

De SP fractie wil hierbij het verzoek aan de raad neerleggen om raadsbrief 24 in de bundel voor de raad van 8 januari a.s. zo spoedig mogelijk te agenderen voor de cie. Werk. Het betreft de raadsbrief aangaande de bijzondere bijstand voor extra kosten Begeleid Wonen Leger des Heils. Onze motivatie hiervoor wil ik als volgt formuleren.

Lees verder
8 januari 2007

Verzoek tot behandeling raadsbrief Stad als Theater

De SP fractie wil graag de raadsbrief met betrekking tot de Stad als Theater bespreken in de commissie Welzijn.
Onze redenen daarvoor zijn de volgende.
De SP fractie is van mening dat een organisator moet voldoen aan de criteria die zijn opgesteld en vastgesteld door de raad. Met name een festival voor en door de Zwollenaren. Binnen de stad zijn voldoende instellingen en opleidingen die betrokken kunnen worden om aan dit criterium te voldoen. Onlangs is er een gesprek geweest met het bestuur van de Stad als Theater. Onze fractie heeft sympathie voor de argumenten die door het bestuur naar voren werden gebracht. Met name de financiering is voor verbetering vatbaar.

Lees verder
29 december 2006

Schriftelijke vragen wachtlijsten sociale werkvoorziening

De Tweede Kamer heeft op 20 december jl. een wijzigingsvoorstel van SP-Kamerlid Ewout Irrgang op de begroting voor het gemeentefonds aangenomen, waardoor gemeenten 25 miljoen euro extra krijgen voor de aanpak van wachtlijsten in de sociale werkvoorziening. Het amendement van Irrgang geeft gemeenten extra ruimte om de wachtlijsten aan te pakken. Het voorstel wordt gedekt uit middelen uit de zogenaamde “onderuitputting”. Dat is geld dat bedoeld was om te worden uitgegeven, maar op de plank dreigde te blijven liggen. Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken was al eenzelfde bedrag extra uitgetrokken, maar dit was nog steeds onvoldoende.

Lees verder
21 december 2006

Schriftelijke vragen BAM-terrein in de spoorzone

Tijdens het wijkplatform in Hanzeland en bij het wijkplatform in de Veerallee, is er door de wijkwethouders gemeld dat het college bezig is met het (her)ontwikkelen van een visie op de spoorzone. In de Zwolse Courant van 14 december is hier ook over bericht. Het college heeft besloten om een uitzondering te maken voor het BAM-terrein. De voorgenomen plannen behelzen studentenhuisvesting, kantoren en mogelijk een hotel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier