h

Nieuws van de afdeling

18 december 2006

Schriftelijke vragen stoppen uitzetten van (ex-)asielzoekers

Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) heeft de gemeenten in Nederland een dringend verzoek gedaan naar aanleiding van de brief van minister-president Balkenende.

Lees verder
10 december 2006

Motie Meldpunt Betalingsachterstanden

De SP will dat de wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Meldpunt Betalingsachterstanden in het leven te roepen. Bedrijven en organisaties kunnen klanten met betalingsachterstanden daar aanmelden. Afhankelijk van het soort problemen, schakelt het Meldpunt een schuldhulpverleningsinstantie in die de klant begeleidt. Met name op het gebied van privacy zal hier onderzoek naar moeten worden gedaan.

Lees verder
10 december 2006

Amendement opnemen programma voor jongeren

De SP vindt dat juist door een goede (preventieve) schuldhulpverlening jongeren in de toekomst veel problemen kan worden bespaard. De SP pleit daarom voor het opnemen van een speciaal programma voor jongeren, waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een budgetcursus specifiek gericht op jongeren, het instellen van leningen voor jongeren met een borgstelling en een uitgestelde aflossing, uitbreiding van de budgetadviesgesprekken en een uitbreiding van het project ‘Elk kind telt mee’.

Lees verder
5 december 2006

De Derde Kamer zoekt ú!

U volgt het nieuws uit het buitenland. U schrikt soms van de bittere armoede die u daar ziet. U bent aangenaam verrast door succesvolle ondernemers en uitvinders uit arme landen. Bij grote rampen als de Tsunami of de aardbeving in Pakistan geeft u graag een beetje geld. Maar u weet ook dat structurele veranderingen nodig zijn om de derde wereld blijvend uit de armoede te helpen. Veranderingen in ontwikkelingslanden maar ook veranderingen in Nederlands en Europees beleid. Daarom bent u geschikt voor De Derde Kamer.

Lees verder
3 december 2006

Schriftelijke vragen afsluiten zorgverzekering

In een uitzending van EénVandaag d.d. 28 november j.l., werd aan de orde gesteld dat veel mensen die niet verzekerd zijn voor ziektekosten. Het gaat hierbij met name om thuis- en daklozen e.d. Deze sociaal kwetsbare groep heeft in 2006 de premie niet kunnen betalen door geen inkomsten of een te hoge schuldenlast. In het programma werd duidelijk dat als men zich per 1 januari 2007 wil verzekeren een bedrag van 1377 euro moet betalen alvorens verzekerd te worden. Dit bedrag is een betaling van achterstallige premie van 90 euro per maand over 2006 en een boete van 297 euro Voor mensen uit deze sociaal kwetsbare groep is dit onmogelijk te betalen, tenzij zij zich diep in de schulden steken of hun schuldenlast nog groter wordt. Als men dit bedrag niet kan betalen wordt men ook niet verzekerd. Deze mensen hebben daardoor ook geen recht meer op geneeskundige zorg of hulp. De ontoereikendheid van de nieuwe zorgverzekering voor deze groep burgers wordt op deze manier verplaatst naar de spreekkamer van de arts of de eerste hulppost van een ziekenhuis.

Lees verder
20 november 2006

Motie onderzoek uitbreidingslocatie Haerst

De quickscan over het gebied ten noorden van de Vecht liet een aantal knelpunten zien waardoor het college besloot deze locatie niet verder te onderzoeken. Echter, locatie Vechtpoort kent ook een groot aantal knelpunten, waaronder de ontsluiting, toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ook is het gebied qua authenticiteit het beschermen waard. De aanleg van wegen kan niet worden bekostigd uit de exploitatie, wanneer de wijk onder Berkum te klein van opzet wordt. Maar een grote wijk is een enorm belasting voor de wijk Berkum, die daarmee mogelijk haar eigen karakter verliest.

Lees verder

Pagina's

U bent hier