h

Nieuws van de afdeling

23 januari 2007

SP Zwolle opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom via de website www.zwolle.sp.nl. U kunt ook bellen met onze hulpdienst op 06-42004959 (Corinne).

Lees verder
16 januari 2007

SP Zwolle klaar voor provinciale statenverkiezingen

Na monsteroverwinningen van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen in 2006, maakt de partij zich nu op voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. Ook in Zwolle staan SP’ers alweer klaar om ook van deze verkiezingen een historisch succes te maken.

Lees verder
14 januari 2007

Schriftelijke vragen bankenlocatie Melkmarkt

Voor het bebouwen van de Bankenlocatie Melkmarkt moet voor het bouwplan een vrijstellingsprocedure gevolgd worden op basis van artikel 19 lid 1. In principe is de beslissing bij deze procedure een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het college, hierover heeft de raad in 2003 en 2004 een besluit genomen. Wij gaan er vanuit dat als het college een gedelegeerd besluit neemt, dit volgens de opgestelde beleidsregels gebeurd.

Lees verder
11 januari 2007

Tweede-Kamerlid Paulus Jansen komt naar energiedebat op 14 februari

Paulus JansenHet SP standpunt met betrekking tot kernenergie versus alternatieve energie zal op 14 februari worden verdedigd door Paulus Jansen. Paulus Jansen (1954, Utrecht) kwam 22 november in de Tweede Kamer. Van origine bouwkundige, maar was ook beleidsmedewerker van de Tweede-Kamerfractie en voorzitter van de gemeenteraadsfractie in Utrecht. Van 2003 tot 2005 was Paulus algemeen secretaris van de SP.

> Hij schrijft vandaag op zijn weblog: Inwoners Europa nog steeds tegen kernenergie.

Lees verder
9 januari 2007

Politieke debatavond alternatieve energie versus kernenergie

De SP in Zwolle organiseert op woensdag 14 februari een debatavond over energie. Welke (politieke) keuzes moeten we maken voor de nabije toekomst als het gaat om energie. Op de avond staan de alternatieven voor energiewinning uit fossiele brandstoffen centraal, waarbij deskundigen op het gebied van duurzame energie en van kernenergie alle voor- en nadelen uiteenzetten.

Lees verder
8 januari 2007

Verzoek aan de raad tot behandeling raadsbrief Begeleid wonen Leger de Heils

De SP fractie wil hierbij het verzoek aan de raad neerleggen om raadsbrief 24 in de bundel voor de raad van 8 januari a.s. zo spoedig mogelijk te agenderen voor de cie. Werk. Het betreft de raadsbrief aangaande de bijzondere bijstand voor extra kosten Begeleid Wonen Leger des Heils. Onze motivatie hiervoor wil ik als volgt formuleren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier