h

Nieuws van de afdeling

17 november 2006

Schriftelijke vragen herroepen aanbesteding WMO

De SP-fractie ontving vandaag een schrijven van de bond AbvaKabo. Onlangs is bekend geworden dat verschillende gemeenten in Friesland (o.a. Franekeradeel, Harlingen, Terschelling, Vlieland, Het Bildt, Ferwerderadeel en Menaldumadeel ) de omstreden aanbestedingen van de huishoudelijke zorg, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben herroepen. Honderden werknemers behouden daardoor hun werk en arbeidsvoorwaarden. De Friese gemeenten voeren aan dat dreigende juridische procedures hun tot inkeer hebben gebracht.
Eind oktober stelde wethouder Dannenberg nog tijdens het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over de aanbesteding in Zwolle, dat een ingezette aanbestedingsprocedure onomkeerbaar is en dat het onmogelijk zou zijn om tijdens het spel de spelregels te wijzigen. Dit is wel mogelijk, zo blijkt nu in Friesland.

Lees verder
17 november 2006

Initiatiefvoorstel bij rapport Goossensen - Leger des Heils

Eind mei 2006 ontvangen het college en alle raadsfracties van gemeente Zwolle een rapport van de heer Goossensen waarin zijn ervaringen met het CWZW worden beschreven. Tevens is er een omvangrijke correspondentie opgenomen met diverse geadresseerden. In het rapport komt de heer Goossensen tot de volgende conclusies:
a. gemeente Zwolle verstrekt bijzondere bijstand, maar dit geld komt niet volledig ten goede aan de belanghebbenden;
b. het CWZW houdt bedragen in op het inkomen van de cliënten, de zogeheten eigen bijdrage, ten behoeve van huisvesting en woonbegeleiding. Er wordt echter meer geld ingehouden dan de werkelijke kosten;
c. het CWZW vraagt op onrechtmatige wijze AWBZ aan.

Lees verder
12 november 2006

Informatiemarkt Lelystad Airport

Op 11 februari was er een informatiemarkt in de Buitensoos over Lelystad Airport. Verschillende medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stonden geïnteresseerden te woord over alles wat met Lelystad Airport te maken heeft. 

Lees verder
10 november 2006

Bijdrage SP aan begrotingsbehandeling 2007, 1e termijn (1)

Voorzitter, collega’s, belangstellenden,

Lees verder
3 november 2006

SP Zwolle actie in Stadshagen: Ruim baan voor de Dierenambulance!

De SP afdeling in Zwolle staat op zaterdag 4 november van 11.00 - 15.00 uur met een actiekraam in het winkelcentrum Werkeren in Stadshagen.
Naast het uitdelen van de verkiezingsfolder voor de Tweede Kamerverkiezingen en actiemateriaal in de nieuwe SP-huisstijl, wordt er zoveel mogelijk geld opgehaald voor de Zwolse Dierenambulance.

Lees verder
3 november 2006

Schriftelijke vragen over besluitvorming nieuwe speelautomatenhal

In de Stentor van woensdag 1 november 2006 stond een artikel over de studie ‘De lokale speelruimte van amusementscentra’ van de Vrije Universiteit van Amsterdam. In dit artikel concluderen de schrijvers dat de gemeente het probleem van de gokverslaving duidelijk heeft onderschat. ‘De toenmalig verantwoordelijk wethouder Jaap Hagedoorn wekte de indruk het probleem te bagatelliseren’, zo schrijft men.

Lees verder

Pagina's

U bent hier