h

Nieuws van de afdeling

24 januari 2007

Brandbrief aan het college inzake 'Het Turfschip'

Vorige week heeft de SP fractie een gesprek gehad met de oudercommissie van openbare basisschool 'Het Turfschip'. Daarbij waren eveneens de directeur, de oud-directeur en iemand van Travers aanwezig. Het gesprek ging over de toekomst van deze basisschool. De basisschool heeft op dit moment te weinig leerlingen en volgens het Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) zal de school per 1 augustus 2008 moeten sluiten. Naar aanleiding van het gesprek heeft de fractie de volgende brief aan het college van Burgemeester en Wethouder opgesteld.

Lees verder
23 januari 2007

Landelijke pers deelt zorg over handelswijze Leger des Heils

Terwijl de meerderheid van onze locale Zwolse politici liever de kop in het zand steken, neemt de landelijke pers inmiddels de zorg over de handelswijze bij het Leger des Heils over. Vandaag stond er een pagina groot artikel in De Pers, een nieuwe landelijke gratis krant. De tekst kunt u in bijgevoegde pdf-bestanden lezen.

Lees verder
23 januari 2007

SP Zwolle opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom via de website www.zwolle.sp.nl. U kunt ook bellen met onze hulpdienst op 06-42004959 (Corinne).

Lees verder
16 januari 2007

SP Zwolle klaar voor provinciale statenverkiezingen

Na monsteroverwinningen van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen in 2006, maakt de partij zich nu op voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. Ook in Zwolle staan SP’ers alweer klaar om ook van deze verkiezingen een historisch succes te maken.

Lees verder
14 januari 2007

Schriftelijke vragen bankenlocatie Melkmarkt

Voor het bebouwen van de Bankenlocatie Melkmarkt moet voor het bouwplan een vrijstellingsprocedure gevolgd worden op basis van artikel 19 lid 1. In principe is de beslissing bij deze procedure een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het college, hierover heeft de raad in 2003 en 2004 een besluit genomen. Wij gaan er vanuit dat als het college een gedelegeerd besluit neemt, dit volgens de opgestelde beleidsregels gebeurd.

Lees verder
11 januari 2007

Tweede-Kamerlid Paulus Jansen komt naar energiedebat op 14 februari

Paulus JansenHet SP standpunt met betrekking tot kernenergie versus alternatieve energie zal op 14 februari worden verdedigd door Paulus Jansen. Paulus Jansen (1954, Utrecht) kwam 22 november in de Tweede Kamer. Van origine bouwkundige, maar was ook beleidsmedewerker van de Tweede-Kamerfractie en voorzitter van de gemeenteraadsfractie in Utrecht. Van 2003 tot 2005 was Paulus algemeen secretaris van de SP.

> Hij schrijft vandaag op zijn weblog: Inwoners Europa nog steeds tegen kernenergie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier