h

Nieuws uit 2006

20 september 2006

Sportieve opening in Indische buurt

Op zaterdag 23 september wordt het gerenoveerde sportveldje aan de Bankastraat opnieuw in gebruik genomen. Om 11.00 uur vindt de officiële handeling plaats, waarna er tal van sportactiviteiten zijn. Zo zal een team van gemeenteraadsleden het opnemen tegen een team met buurtbewoners in een volleybalwedstrijd.

Lees verder
19 september 2006

Mondelinge vragen urgentie bij woningtoewijzing

De SP fractie werd op de hoogte gesteld van de volgende situatie. Een van oorsprong Irakees gezin besloot terug te keren naar het land van herkomst in de hoop een nieuwe toekomst op te bouwen. Echter, al snel bleek dat de situatie zoals zij indertijd het land hadden verlaten, nog steeds aan de orde was. De veiligheid van het gezin kon niet worden gegarandeerd, vandaar dat zij besloten terug te keren naar Nederland. Geen probleem zou je denken, want een Nederlands paspoort hadden zij al op zak.
Omdat zij huis en haard hadden achtergelaten bij hun vertrek, kwamen ze bij terugkomst terecht in de crisisopvang van het Leger des Heils. De familie vroeg vervolgens urgentie aan bij de woningcorporatie, maar kreeg te horen dat urgentie niet aan de orde is als je een dak boven je hoofd hebt.

Lees verder
18 september 2006

Regioconferentie heeft niveau

Zaterdag 16 september werd in Arnhem een regioconferentie georganiseerd voor de afdelingen in Overijssel en Gelderland. Belangrijke onderwerpen
als het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kieslijst werden besproken. Afdeling Zwolle zette de procedure t.a.v. de totstandkoming van de kieslijst tijdens het congres op de agenda.

Lees verder
13 september 2006

Schriftelijke vragen over mogelijke tolheffing

In de Stentor las de fractie van de SP dat het college een onderzoek wil laten uitvoeren naar tolheffing binnen de ring van Zwolle. Doel van de tolheffing is om sluipverkeer van bezoekers terug te dringen en wildparkeerders uit de Zwolse woonwijken binnen de ring te weren. Onze eerste reactie was er één vol ongeloof: het lijkt wel of het college onze stad gelijk wil stellen aan steden zoals Londen of Stockholm. De tweede reactie was genuanceerder: het lijkt erop dat de autobezitter tegenwoordig vogelvrij is verklaard.

Lees verder
7 september 2006

Landelijk verkiezingsprogramma vastgesteld

6 september was een belangrijke dag voor de Zwolse SP-leden. Tijdens een extra algemene ledenvergadering konden leden meepraten en meebeslissen over het landelijke conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst. En de vertegenwoordigers werden gekozen die namens de afdeling tijdens het congres op 7 oktober de Zwolse standpunten zullen vertegenwoordigen. Er waren vooraf een flink aantal wijzigingsvoorstellen ingediend.

Lees verder
12 augustus 2006

Grijs op Reis tijdens straatfestival

Vrijdagavond voerde de SP in Zwolle actie voor gratis openbaar vervoer in trein en bus voor 65 plussers. De afdeling deed mee met deze landelijke actie 'Grijs op Reis’ van het SP Ouderenplatform. SP Zwolle ging de straat op vanaf 19.00 uur. Niet toevallig begon toen net het Straatfestival in de Zwolse binnenstad, dus veel Zwollenaren op de been die we konden vragen een handtekening te zetten voor het verbeteren van de mobiliteit van ouderen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier