h

Nieuws van de afdeling

15 augustus 2007

Schriftelijke vragen gift van wethouder aan De Librije

In de Stentor van 15 augustus 2007 wordt melding gemaakt van het feit dat de gemeente Zwolle twee ton in het hotelplan van toprestaurant De Librije wil steken. De eigenaren zijn bezig met een verbouwing van de oude gevangenis ‘Het Spinhuis’op het Noordereiland tot een luxe hotel-restaurant met kookschool. De reden van wethouder Witbraad om twee ton in het hotelplan te steken is dat zij gemeend heeft een gebaar te moeten maken, om de waardering van de gemeente Zwolle te laten blijken voor wat deze ondernemers als particulieren voor de stad doen. Bij de verbouwing van het Spinhuis zijn zij namelijk buiten andere subsidieregelingen gevallen. In feite geeft de wethouder De Librije een voorkeursbehandeling. Immers, De Librije valt buiten de geldende regels en dus buiten de subsidieregelingen. Andere organisaties die buiten de geldende regels vallen ontvangen ook geen twee ton van de gemeente Zwolle. Overigens had de wethouder ook kunnen kiezen voor een lening in plaats van een schenking.

Lees verder
30 juli 2007

SP opent meldpunt verhoging WAO en Wajong

Op 1 juli 2007 is de WAO-, WAZ- en Wajonguitkering van 70% verhoogd naar 75% voor volledig arbeidsongeschikten. Dat zou betekenen dat deze groep er financieel 5% op vooruit zou moeten gaan. Het lijkt dat dit in de praktijk ietsje anders uitpakt. De SP ontvangt veel boze reacties van mensen die van deze verhoging niet of nauwelijks iets merken. Zo blijkt dat vrijwel alle alleenstaanden met een Wajong uitkering er niet op vooruit zijn gegaan. Ook WAO-ers die een uitkering hebben die lager is dan het minimum en een aanvulling ontvangen, hebben pech gehad. De verhoging wordt van de aanvulling afgetrokken en het netto resultaat is dus dat ze er geen cent bij krijgen.

Lees verder
22 juli 2007

Schriftelijke vragen inspraak bij het zwemwater

In de Stentor van zaterdag 21 juli 2007 wordt in het artikel ‘Zwemmers voelen nattigheid’ beschreven dat de gebruikers van het Zwolse Therapiebad, onderdeel van het Hanzebad, zich zorgen maken over de nieuwe plannen van wethouder Cnossen inzake het zwemwater. Zij zijn tot dusverre nog niet betrokken geweest bij de planvorming en hebben ook nog geen gebruik kunnen maken van een inspraakprocedure. Er zijn diverse gebruikers van de huidige zwembaden (recreatief zwemmen, doelgroepen zwemmen, schoolzwemmen, verenigingen, therapiezwemmen e.d.) die allemaal andere wensen en behoeften hebben en daarom ook allemaal andere eisen stellen aan het nieuwe zwemwater.

Lees verder
21 juli 2007

Lourenssen in de Staten

Willy Lourenssen (52) uit Raalte treedt toe tot de SP-fractie van de provinciale staten van Overijssel. In oktober verwacht hij te worden geïnstalleerd als statenlid. Hij neemt de plaats in die is vrijgekomen door het terugtreden wegens persoonlijke redenen van Frances Leusink uit Enschede. In de staten zal hij zitting nemen in commissie Economie, Mobiliteit en Bestuur. Lourenssen is vanaf 1998 fractievoorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Raalte en zal deze functie blijven vervullen. Hij heeft hierover overeenstemming bereikt met het afdelingsbestuur, raadsfractie en de statenfractie van de SP.

Lees verder
19 juli 2007

SP vraagt inwoners Zwolle mening over toekomst energiebedrijven

Onder het motto Nusent? Nu niet! Nooit niet! brengt de SP in Zwolle de voorgenomen fusie van de twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon onder de aandacht van de energiegebruikers. In alle grotere plaatsen in Overijssel zullen de inwoners gevraagd worden een handtekening te zetten onder de oproep om de energievoorziening in overheidshanden te houden. Immers, meer en meer komen we met de energievoorziening in de kou te staan.

Lees verder
11 juli 2007

Oproep: Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het interim-bestuur van de afdeling Zwolle is sinds de Algemene Ledenvergadering van 27 juni jl. aan het werk. We hebben op dit moment de taken onderling verdeeld, maar we hebben nog wel versterking nodig! We zijn o.a. op zoek naar een actiecoördinator, die samen met het bestuur acties voorbereidt en uitvoert. En we zoeken een opvolger voor onze huidige penningmeester. Ben jij iemand met een financiële achtergrond en/of heb je boekhoudkundige vaardigheden? Meld je dan bij ons!

Lees verder

Pagina's

U bent hier