h

Nieuws van de afdeling

4 mei 2007

Schriftelijke vragen toekenning woonruimte WMO

In artikel 4 van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning is het zogenaamde compensatie-beginsel opgenomen. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente, ter compensatie van de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, voorzieningen treft op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, die hem in staat stellen:
1. een huishouden te voeren;
2. zich te verplaatsen in en om de woning;
3. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
4. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Lees verder
3 mei 2007

Amendement bouwhoogte toren Willemsplein

Met dit amendement inzake het programma van eisen voor de Vogeltjesbuurt/ Willemspoort wil de fractie van SP voorkomen dat regels over bouwhoogtes in de ring om de binenstad, na een stadsbrede discussie hierover, nu al weer terzijde worden geschoven om projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen hun zin te geven. Als we toestaan dat uitzonderingen worden gemaakt op net nieuwe regels, doet dat geen recht aan het proces waarin de regels tot stand zijn gekomen en wordt handhaven ook nog eens erg lastig.

Lees verder
27 april 2007

Schriftelijke vragen fusie Nuon en Essent

Essent en Nuon maakten in februari jongstleden bekend dat zij een ‘principeovereenkomst’ hebben gesloten om te fuseren tot één sterke Nederlandse energieonderneming. Afzonderlijk staan ze al bekend als niet klantvriendelijk en weinig servicegericht. Nu willen Nuon en Essent ook nog eens fuseren. De vraag is of dit in het voordeel is van de klanten, het personeel en het publiek belang.

Lees verder
14 april 2007

Mondelinge vraag bewonersvereniging Babuti

Hieronder een mondelinge vraag voor de raadsvergadering van aanstaande maandag. Het gaat over de bewonersvereniging van de Bastertkamp, Ten Busschekamp en de Timmermeesterlaan.

Lees verder
10 april 2007

SP Zwolle haalt handtekeningen op voor onderzoek naar deelname NL aan Irak-oorlog

Het kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat er geen onderzoek komt naar de deelname van de Nederlandse regering aan de oorlog tegen Irak. Ondanks beloftes die de PvdA voor de verkiezingen gemaakt heeft, lijkt het erop dat alles in de doofpot wordt gestopt.
iraq actie
Daarom is de Socialistische Partij een landelijke petitie begonnen in samenwerking met het burgerinitiatief 'Openheid over Irak'. Het directe doel hiermee is druk zetten op de Eerste Kamer, om alsnog een onderzoek in te stellen. Dit leeft sterk onder de mensen en zo geven wij hen de kans in verzet te komen tegen de doofpot praktijken en volledige openheid te eisen.

Lees verder
9 april 2007

Vragen Voorsterpoort

Tijdens de behandeling in de commissie ruimte over de Voorsterpoort op 2 april was er onvoldoende tijd om alle vragen te stellen. Daarom mochten deze ook schriftelijk gesteld worden. De overgebleven vragen van onze fractie werden middels onderstaande brief gesteld aan de voorzitter van de commissie ruimte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier