h

Nieuws van de afdeling

11 juni 2007

Motie en amendementen basisschool ‘Het Turfschip’

Een meerderheid van de gemeenteraad in Zwolle ziet geen aanleiding Het Turfschip te behouden. Om ervoor te zorgen dat het proces rond de sluiting van Het Turfschip in goede banen wordt geleidt worden er op 11 juni 2007 tijdens de raadsbehandeling een drietal moties/amendementen door de SP, Swollwacht en D'66 ingediend. In de eerste motie wordt het college verzocht om in ieder geval tot twee jaar na opheffing van het Turfschip voldoende ondersteuning en begeleiding te organiseren voor de ouders en kinderen van het Turfschip om te bezien of elke kind wel op de juiste plek zit. Een tweede motie roept het college op om zoveel mogelijk leerkrachten van Het Turfschip mee te laten gaan naar de nieuwe basisschool, ter assimilatie van kinderen en ouders. Zij hebben immers groot vertrouwen in de leerkrachten van het Turfschip. In beide gevallen wordt gevraagd om de Werkgroep toekomst OBS het Turfschip te betrekken bij het proces. Tenslotte zal de SP een motie indienen met betrekking tot de rol van OOZ bij verstrekkende beslissingen. De SP wil dat het college in de toekomst bij verstrekkende beslissingen eerst de raad consulteert, voordat OOZ deze beslissingen in openbaarheid brengt en een advies kan gaan werken als een self-fullfilling prophecy.

Lees verder
8 juni 2007

SP wijkbezoek Indische buurt

Aanstaande zaterdag brengt de SP een bezoek aan de Indische buurt. Wijkbezoeken zijn één van de manieren van de SP om contact te houden met burgers. Tussen 13.00 en 16.00 uur lopen SP'ers door de wijk en bellen bij mensen aan voor een gesprekje over hun wijk.

Lees verder
7 juni 2007

Open brief aan college over Hamam in Zwolle

Hieronder een open brief aan het college namens de SP fractie, waarin wij het college vragen actief in te zetten op het ontwikkelen van een oosters badhuis bij het nieuw te ontwikkelen zwembad in Zwolle.

Lees verder
5 juni 2007

Yildirim gekozen in senaat!

De Eerste Kamer verkiezingen vorige week leverde een verrassende uitslag op. Duzgun Yildirim; Zwollenaar, SP statenlid en fractievoorzitter in Overijssel, werd met voorkeursstemmen gekozen in de Eerste Kamer. De verkiezing leverde veel commotie op. Vanuit het hele land werden zowel de afdeling als Yildirim zelf overspoeld met reacties. Gelukwensen en boze reacties wisselden elkaar daarbij af.

Lees verder
1 juni 2007

Schriftelijke vragen schuldhulpverlening

Uit een recent landelijk onderzoek van SGBO blijkt dat de helft van de mensen met schulden die voor hulp aankloppen bij de gemeenten, die hulp niet heeft gekregen. Ook is het aantal schuldhulp-verleningstrajecten dat succesvol is afgerond in Nederland de afgelopen jaren fors gedaald, van 50%
in 2003 naar 31% in 2006. Mensen met schulden zouden in een vroeger stadium bij hun gemeente moeten aankloppen en zo eerder in een schuldhulpverleningstraject moeten komen en niet als het al veel te laat is.

Lees verder
25 mei 2007

Schriftelijke vragen autovrije dag

Ongeveer 10% van de broeikasgassen die wij uitstoten komt door het autogebruik. Daarnaast levert het verkeer de voornaamste bijdrage aan uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofoxide (NOx) in stedelijk gebied, wat een directe bedreiging voor de gezondheid is. Op veel plaatsen in Nederland wordt zelfs de luchtkwaliteitsnorm overschreden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier