h

Nieuws uit 2010

11 juli 2010

Bezuinigingen WMO onaanvaardbaar

De Zwolse SP is woest over de voorgenomen bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die wethouder Dannenberg (CDA) voorstelt. De wethouder wil van een verzorgingsstaat naar een ‘participatiemaatschappij.’ In de praktijk zal dit volgens de SP betekenen dat minder mensen aanspraak op zorg kunnen maken. “Het nieuwe college lijkt te zijn begonnen aan een afbraakpolitiek”, aldus SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius.

Lees verder
9 juli 2010

SP wil informatie over rolstoeltoegankelijke bushaltes

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil van het stadsbestuur meer informatie over het rolstoeltoegankelijk maken van reguliere bushaltes. In 2008 is daartoe al door de gemeenteraad besloten. De SP vindt dit een goed streven, omdat hierdoor ook mensen met een handicap zo gewoon mogelijk kunnen deelnemen aan onze samenleving. Er zijn echter nog wel een aantal praktische aandachtspunten. Ook vraagt de partij zich af of een bezuiniging op het WMO-vervoer als achterliggende gedachte wel een juiste is.

Lees verder
3 juli 2010

SP wil spoedige aanpak problemen winkelcentrum Sellekamp

Zwolle - de fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil dat het college zo snel mogelijk in actie komt om de problemen rond het winkelcentrum Sellekamp aan te pakken. De SP wil handhaving van de parkeerregels, een noodoplossing op korte termijn én een grondige renovatie van het winkelcentrum op langere termijn. De partij vroeg het college al eerder om actie toen bleek dat de versteende uitstraling, het gebrek aan groen, onveilige verkeerssituaties en de rommelige uitstraling een barrière vormden voor de buurtbewoners om gebruik te maken van het winkelcentrum.
Sellekamp

Lees verder
28 juni 2010

MANIFESTATIE TEGEN DE BEZUINIGINGEN VAN KLINK

Afgelopen maandag kwam het bericht dat demissionair minister Klink 1,4 miljard bezuinigt op de zorg. Daarvan komt zeker 700 Miljoen op het bordje van chronisch zieken, ouderen, jongeren en gehandicapten. Ouderen zijn de dupe omdat rollators, wandelstokken en looprekken uit het basispakket worden geschrapt. Voor logopedie, ergotherapie en dieetadvies komt een eigen bijdrage van 10 euro per behandeling. Voor fysiotherapie komen niet 9 maar 12 behandelingen voor eigen rekening. En voor psychologische zorg in de tweede lijn (GGZ) moet straks 80 tot 175 euro worden betaald. Ook valt de tandzorg voor 18 tot 22 jarigen uit het pakket.

Lees verder
13 juni 2010

SP wil helderheid over financiering Rode Torenbrug

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad gaat maandag mondelinge vragen stellen over de provinciale financiering van de Rode Torenbrug. De SP wil precies weten wat de voorwaarden zijn en hoe groot het risico is dat de gemeente de provinciale bijdrage moet terugbetalen.

Lees verder
7 juni 2010

SP maakt standbeeld Thorbecke schoon

SP maakt Thorbecke schoon

Een speciale schoonmaakploeg van de Zwolse afdeling van de Socialistische Partij heeft vandaag om het standbeeld van Thorbecke schoongemaakt. De SP voert campagne onder de slogan "De grote schoonmaak". In dat kader is het een goed idee om de grondlegger van de democratie een schoonmaakbeurt te geven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier