h

Nieuws uit 2010

13 oktober 2010

SP steunt boze bewoners Ittersum

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad steunt een grote groep bewoners uit de Staatsmanlaan en de Kempenaerware die in een brief aan de gemeenteraad hebben gevraagd niet in te stemmen met het ontwerp voor de openbare ruimte in Ittersum. Voor de SP is met name de bouw van nieuwe woningen in die buurt niet vanzelfsprekend.

Lees verder
11 oktober 2010

SP noemt ontslag van arbeidsgehandicapten bij parkeerbeheer oliedom

De SP wil opheldering van het stadsbestuur over de uitvoering van het parkeerbeheer. De partij is zeer verbaasd dat er in het nieuwe contract met Securitas BV. geen gebruik wordt gemaakt van medewerkers van de sociale werkvoorziening (Wezo). Fractievoorzitter Tjitske Siderius noemt dat - zeker ook gezien de problemen bij de Wezo - oliedom.

Lees verder
6 oktober 2010

Oosten van Nederland voorlopig niet onder dwang aan de OV-Chipkaart

Mede dankzij fel aandringen van de SP heeft Minister Eurlings vandaag besloten om voorlopig geen toestemming te geven aan de diverse vervoersregio’s in Oost Nederland om de strippenkaart af te schaffen. Daardoor blijft het in de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland en Limburg voorlopig gewoon mogelijk om een papieren kaartje te gebruiken. SP-Kamerlid Farshad Bashir: 'Dit is een geweldig resultaat. Gelukkig wordt de reiziger in Oost-Nederland voorlopig niet verplicht om deze gebrekkige OV-Chipkaart te gebruiken. Eerst de problemen oplossen. Zo kunnen we de reiziger verleiden in plaats van verplichten.'

Lees verder
4 oktober 2010

SP vraagt oordeel stadsbestuur over regeerakkoord

Zwolle – de Zwolse SP vraagt het stadsbestuur een oordeel over de maatregelen die worden genoemd in het regeer- en gedoogakkoord. Nu het CDA-congres zich achter het regeerakkoord heeft geschaard, vreest de SP dat dit rampzalige gevolgen zal hebben voor het Zwolse (sociale) beleid.

Lees verder
26 september 2010

SP roept partijen op voor een sociaal programma op de Bagijneweide

De SP roept de gemeenteraad op om te kiezen voor zorgwoningen en sociale huur op de Bagijneweide. Al enige tijd wordt gesproken over een nieuwe inrichting voor de Bagijneweide. Een aantal partijen (VVD, PvdA, SW) overwegen om het project stop te zetten, wat de Zwolse belastingbetaler 6,5 ton zal kosten.

Lees verder
25 september 2010

SP: uw duit in het zakje

De SP in Zwolle voerde afeglopen zaterdag actie in winkelcentrum Holtenbroek naar aanleiding van Prinsjesdag en de kabinetsbezuinigingen. De partij heeft chocolademunten uitgedeeld en Zwolse burgers uitgenodigd zelf suggesties te doen waarop het best bezuinigd kan worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier