h

Nieuws uit 2010

31 oktober 2010

Criminaliteitscijfers graag direct beschikbaar

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad zal vragen stellen over het functioneren van het automatiseringssysteem van de politie. De SP is van mening dat het onacceptabel is dat veel tijd en mankracht moet worden besteedt om cijfers boven water te krijgen, terwijl agenten zelf al klagen dat ze te weinig op straat komen.

Lees verder
29 oktober 2010

SP wil duidelijkheid over plaatsingsstop bij de Wezo

De SP in Zwolle wil snel duidelijkheid over de plaatsingsstop bij de Wezo. Bij navraag over de wachttijd en wachtduur voor een arbeidsplaats bij de sociale werkvoorziening in Zwolle werd aangegeven dat het stadsbestuur per 1 januari 2010 een plaatsingsstop heeft ingesteld voor mensen op de wachtlijst voor de Wezo. De SP is verbaasd, omdat de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd. Bovendien is er in het verleden geld beschikbaar gesteld om mensen op de wachtlijst in een zogenaamd voortraject te plaatsen.

Lees verder
20 oktober 2010

SP wil onderste steen boven in vertrekregeling directeur Wezo

De SP wil de onderste steen boven krijgen als het gaat om de vertrekregeling van de ex-directeur van de sociale voorziening in Zwolle. De partij doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om de feiten boven tafel te krijgen. Driemaal eerder vroeg de partij aan het stadsbestuur om openheid van zaken. Tot op heden zonder succes. ´Het college schuift liever een ex-directeur in de achterkamertjes wat geld toe dan dat men verantwoording aflegt aan de volksvertegenwoordiging´, aldus fractievoorzitter Tjitske Siderius van de SP.

Lees verder
18 oktober 2010

Raad blijft zorggeld rondpompen

Afgelopen maandag werd er in de gemeenteraad gesproken over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het stadsbestuur wil inkomensafhankelijke bijdragen invoeren. De SP is principieel tegen eigen bijdrage, maar kan zich voorstellen dat er in economisch moeilijke tijden een bijdrage wordt gevraagd met de mensen met een hoger inkomen. Het stadsbestuur wil echter ook de mensen met een laag inkomen een eigen bijdrage te laten betalen van 17,60 per 4 weken. Argument is dat lage inkomens deze eigen bijdrage gecompenseerd kunnen krijgen bij de zorgverzekering of de bijzondere bijstand.

Lees verder
17 oktober 2010

Schrap de eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen

De Zwolse SP zal maandagavond tijdens de raadsvergadering het voorstel doen om mensen met een laag inkomen geen eigen bijdrage te laten betalen voor zorg, zoals rolstoelen, aanpassingen in huis, thuiszorg en vervoer voor mensen met een beperking.

Lees verder
17 oktober 2010

SP vraagt aandacht voor armoede

SP deelt wél!

Dit weekend stond de SP in winkelcentrum Zwolle-Zuid om aandacht te vragen voor de bezuinigingen van het CDA-VVD kabinet Rutte. Op 17 oktober is "Werelddag van Verzet tegen Armoede", hierdoor vond de SP het een goede tijd om nog eens te herinneren aan de 343.000 kinderen in Nederland die opgroeien in armoede.

Lees verder

Pagina's

U bent hier