h

Nieuws uit 2010

17 november 2010

SP aan de poort bij de Wezo

De Zwolse afdeling van de SP zal donderdag tijdens de ochtendgloren bij de poort van de sociale werkvoorziening (WEZO) staan om mensen te informeren over de forse bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Bovendien zal de partij de werknemers oproepen om in verzet te komen tegen de plannen van dit Kabinet door handtekeningen op te halen en de werknemers op te roepen op 27 november naar de manifestatie tegen deze bezuinigingen te komen.

Lees verder
13 november 2010

Travers moet beter op de centen letten

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is een voorstel van de SP om de budgetten voor de wijkcentra eerlijker te verdelen unaniem aangenomen. Dat betekent dat Travers - die 5 wijkcentra voor de gemeente beheert - geen extra bijdrage krijgt van 30.000 euro om de tekorten bij de wijkcentra op te lossen. Travers krijgt bijna een ton subsidie per wijkcentra, terwijl de wijkcentra met een zelfstandig bestuur gemiddeld 30.000 euro krijgen. De SP vindt dat onrechtvaardig mede gezien de grote problemen bij de zelfstandige wijkcentra.

Lees verder
12 november 2010

Begroting 2011: geen bezuinigingen op beschaving

De fractie van de SP heeft vandaag bij de begrotingsbehandeling gepleit voor meer geld voor leerlingenvervoer en een betere besteding van de reïntegratiegelden. Daarnaast heeft de partij voorgesteld om te bezuinigen door de gemeente minder externe inhuur te laten doen, de reserves niet verder te laten stijgen en te korten op de subsidie voor het citycentrum. Verder is er aandacht gevraagd voor de grote problemen bij de sociale werkvoorziening, de tekorten bij de wijkcentra en de oneerlijke verdeling van middelen daarvoor, en de onzekere toekomst van het HCO. Ronduit schokkend was dat wethouder Van As niet leek te weten wat voor consequenties de grote bezuinigingen op de schuldhulpverlening lijken te gaan hebben.

Lees verder
11 november 2010

SP: wethouder van As weinig transparant in Wezo-gate

Wethouder Van As (CU) heeft tot woede van de SP besloten dat de gemeenteraad de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo alleen onder geheimhouding mag inzien. Al drie keer eerder vroeg de SP om de vertrekregeling openbaar te maken. Pas sinds SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius een officieel beroep heeft gedaan op de Wet Openbaar Bestuur lijkt er enige schot in de zaak te zitten.

Lees verder
6 november 2010

SP weigert 'geheim gesprek' met wethouder

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius zal niet met wethouder Filip van As om de tafel gaan om de vertrekregeling van de ex-directeur van de sociale werkvoorziening Wezo onder geheimhouding in te zien.

Lees verder
2 november 2010

Coalitiepartijen helpen festival ZwArt om zeep

Maandagavond is in de gemeenteraad gebleken dat een meerderheid van alle partijen tegen het voorstel van wethouder Vedelaar is om het Zwolse theaterfestival ZwArt nog een kans te geven. Opmerkelijk was dat alle collegepartijen tegen stemden: inclusief de PvdA, de partij van wethouder Vedelaar. Hiermee lijkt het doek gevallen door het festival.

Lees verder

Pagina's

U bent hier