h

Nieuws uit 2010

23 september 2010

Snel opheldering over gratis schoolboeken op Zwolse scholen

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil van het college opheldering over het feit dat er drie Zwolse scholen voorkomen op de ‘zwarte lijst’ van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) van scholen die de regels breken met betrekking tot het verstrekken van gratis schoolboeken. Ouders moeten administratie- of verzendkosten betalen en krijgen aanmaningen.

Lees verder
17 september 2010

SP wil stand van zaken ‘machogedrag’ bij politie IJsselland weten

De SP in Zwolle heeft vragen gesteld over het ‘machogedrag’ bij de politie IJsselland. Uit het Cultuuronderzoek 2009 blijkt dat er bij het Zwolse politiekorps een machocultuur heerste waarbij stoere blanke, jonge agenten de sfeer binnen het korps negatief beïnvloeden. Vunzige moppen, discriminatie van allochtonen, vrouwonvriendelijke opmerkingen en pesten was de dagelijkse gang van zaken. De partij wil van het stadsbestuur weten wat de Korpsleiding heeft gedaan om deze negatieve sfeer weg te nemen.


Lees verder
16 september 2010

SP wil oplossing voor bestrating Kempenaerware.

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de slechte bestrating op het pleintje in de Kempenaerware in Ittersum. Doordat de straatstenen schots en scheef liggen ontstaan gevaarlijke situaties. Omwonenden melden dat zij al meerdere malen gestruikelde ouderen of kinderen overeind geholpen hebben.

Lees verder
13 september 2010

WMO-fabel van het CDA

Het CDA begint in haar wanhoop vanwege de slechte peilingen de vreemdste dingen te roepen. Zo stelde CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad Martijn van der Veen onlangs in de Zwolse gemeenteraad dat de bezuinigingen op de WMO de schuld zouden zijn van oud SP-kamerlid Agnes Kant. Volgens hem was de wet die zij vlak voor haar vertrek door de Tweede Kamer aangenomen kreeg de oorzaak van de enorme, onrechtvaardige megabezuiniging van dit CDA-kabinet.

Lees verder
10 september 2010

Behoud de strippenkaart

Deze week kwam het bericht dat de provincie Overijssel en de Regio Twente de strippenkaart per 18 november willen afschaffen. Het idee is om de OV-chipkaart op deze datum volledig in te voeren. De SP in Overijssel is woedend. "Het afschaffen van de strippenkaart heeft verstrekkende gevolgen voor reizigers en het is dan ook onverantwoord om deze op korte termijn te schrappen zonder het democratische toezicht dat bij een dergelijk besluit past.", aldus Gezina van der Ven, statenlid SP Overijssel.


Lees verder
7 september 2010

SP krijgt wethouder in beweging voor winkelcentrum Sellekamp

Bij de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad heeft de SP opnieuw aandacht gevraagd voor winkelcentrum Sellekamp. Het winkelcentrum maakt een verpauperde indruk en op de parkeerplaats is sprake van overlast en onveilige situaties. Op initiatief van de SP zei wethouder Berkhout eindelijk toe te zullen gaan praten met ondernemers en omwonenden van Sellekamp over de problemen.


Sellekamp Zwolle
veel verpaupering bij winkelcentrum Sellekamp

Lees verder

Pagina's

U bent hier