h

Nieuws uit 2010

7 september 2010

Politiek gepasseerd bij botte sanering Wezo

De gemeenteraadsfracties van de SP in Zwolle en Raalte hebben met grote verbazing kennis genomen van de aankondiging van de directie van de Wezo dat forse bezuinigingen gaan plaatsvinden bij de sociale werkvoorziening. Voor de SP is het onacceptabel dat dergelijke fundamentele beslissingen niet aan de betreffende gemeenteraden worden voorgelegd.

Lees verder
1 september 2010

Wethouder Van As (CU) weigert in te grijpen bij problemen Wezo

Uit het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van de sociale werkvoorziening (Wezo) in Zwolle blijkt dat 78% van de medewerkers ontevreden is over de communicatie van de Wezo. Zij vragen meer ondersteuning en begeleiding. Uit eerder onderzoek van de SP in 2007 bleek dit al. Echter, toen weigerde de directie van de Wezo in te grijpen. Nu ook uit eigen onderzoek van de Wezo blijkt dat de begeleiding en ondersteuning te wensen overlaat vroeg de SP wethouder van As (CU) om in te grijpen.

Lees verder
30 augustus 2010

Grote kritiek op perspectiefnota

Tijdens het debat over de perspectiefnota, waarin het college haar beleid voor de komende vier jaar heeft uitgestippeld, heeft de raadsfractie van de SP forse kritiek op de collegevoorstellen geuit. Veel beleidsbeslissingen worden uitgesteld, en de echte problemen worden niet aangepakt.

Lees verder
29 augustus 2010

SP vestigt hoop op nieuwe wethouder voor inzicht in vertrekregeling Wezo

De fractie van de SP wil opnieuw weten hoe het zit met de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. De afspraak is dat alle partijen inspanningen moeten verrichten om betaalde werkzaamheden voor de ex-directeur te vinden, totdat hij in aanmerking komt voor vervroegd pensioen in 2010. Ondertussen wordt zijn salaris gewoon doorbetaald. Nu het pensioen in zicht is wil de SP weten wat er van de afspraken terecht is gekomen en wat dit de Zwolse gemeenschap heeft gekost.

Lees verder
4 augustus 2010

SP eist opheldering over bezuinigingen op de bijstand en de thuiszorg

De SP in Zwolle eist opheldering van het gemeentebestuur over de bezuinigingen op het bijstandsbudget en de thuiszorg voor gemeenten. Minister Donner (CDA) gaat snijden in de gemeentelijke budgetten voor de bijstand. Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder uitgekeerd om de bijstandsuitkeringen te betalen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal uitkeringen vanwege de crisis is toegenomen. Ook minister Klink (ook CDA) doet een greep in de gemeentekas van 200 miljoen. Dit komt uit het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Lees verder
15 juli 2010

SP voert actie bij TNT Zwolle

Actie bij TNT Zwolle

Een groep SP-leden heeft deze ochtend vroeg bij de poorten van het sorteringscentrum van TNT in Zwolle folders uitgedeeld aan de werknemers. De SP voert landelijk actie tegen de slechte arbeidsomstandigheden bij TNT en het aangekondigde ontslag van 15.000 Werknemers. De situatie onder de werknemers blijkt in Zwolle even ernstig als in de rest van het land.

Lees verder

Pagina's

U bent hier